Informace o společnosti

Společnost Kulle PK-Q, s.r.o. byla založena 28. března 2014 a navazuje na úspěšně zaběhnutou a fungující práci pod hlavičkou Petr Kulle PK-Q.


Název firmy: Kulle PK-Q, s.r.o.
Sídlo: Na Pokraji 540/2
19000 Praha 9
IČO: 02833590
DIČ: CZ02833590
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 224284


Spolupracujeme jak s českými tak zahraničními společnostmi. Pole naší působnosti je v rámci celé České Republiky, ale i v zahraničí – Slovensko, Německo, Francie, USA a další.

Nabízíme činnosti související s nedestruktivním zkoušením (defektoskopií) odlitků, výkovků, svarů, součástí, polotovarů a různých materiálů jednotlivými níže uvedenými NDT metodami:

 1. Standardní NDT metody

  • radiografická metoda RT
  • ultrazvuková metoda UT, TOFD
  • magnetická metoda prášková MT
  • kapilární metoda PT
  • vizuální metoda VT

 2. Speciální NDT zkoušky a techniky zkoušení

  • impedanční a rezonanční metody zkoušení lepených struktur případně i další NDT metody a techniky zkoušení zajišťované na smluvních zařízeních a pracovištích

Bližší informace k našim možnostem v jednotlivých poskytovaných metodách naleznete v kategorii Metody NDT.

Metodické provádění zkoušek, kritéria přípustnosti

Využíváme metodiku provádění zkoušek a kritéria přípustnosti vycházející z požadavků příslušných norem a specifikací, případně z konkrétních požadavků zákazníků. Za standardní je považováno provádění zkoušek dle požadavků Evropských a ISO norem a dle požadavků ASME Code. V případě požadavků zákazníka nabízíme provádění zkoušek i dle jiných předpisů (DIN, AWS, API,…).

Pro jednotlivé NDT metody využíváme písemné postupy (procedury), vzorové návodky a protokoly o zkoušce. V případě specifických požadavků na provedení zkoušek nabízíme a zpracováváme návodky přímo dle požadavků zákazníků, či dle jimi dodávaných podkladů.

Prováděcí prostory, časový průběh zkoušek

NDT zkoušky jsou prováděny jak v laboratořích v Praze, tak i v montážních podmínkách na jiných pracovištích a přímo u zákazníků (k dispozici jsou i montážní pracoviště v buňkách na přívěsu). Vzhledem k dostatečné kapacitě využívaného personálu lze zajistit zkoušky i v nepřetržitém sledu a v případě potřeby i o sobotách a nedělích.

Výstupy – protokolování výsledků

Po provedení zkoušky a jejím vyhodnocení jsou výsledky zpracovány a předávány v protokolu o zkoušce. Využívány jsou standardní protokoly zpracované v návaznosti na ČSN EN ISO 17025 (dříve ČSN EN 45001). V případě požadavku zaznamenáváme výsledky zkoušek přímo do protokolu dodaného zákazníkem.

Kvalifikace personálu

Naši pracovníci jsou certifikováni dle ISO 9712 a dle SNT-TC-1A. Pro všechny nabízené nedestruktivní kontroly máme školené inspektory ve stupních Level II a Level I. Odborné garance, poradenství a metodické činnosti jsou zajištěny pracovníky s kvalifikací Level III.